Sản phẩm

Xôi Đùi Gà Tuấn Mập

Giá: 15.000đ VND

Thông tin sản phẩm:

Sản phẩm khác

Bánh Mì Tuấn Mập

Giá: 12.000đ VND

Chi tiết