Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: Ngã Tư Bà Điểm ( Giao Lộ Phan Văn Hớn Và Quốc Lộ 1A)

Điện thoại: 0909 163 029

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: