Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 683 Hưng phú, Phường 9, Quận 8, TP HCM

Điện thoại: 0902 879 978

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: