Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 68/1 Trần Nhân Tông, Phường 2, Quận 10

Điện thoại: 0983 171 760

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: