Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 66A Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Q 12

Điện thoại: 0902 66 11 55

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: