Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 65 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình

Điện thoại: 0913644528

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: