Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 59/3 Quang Trung, Huyện Hóc Môn

Điện thoại: 0935 225 030

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: