Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 479 Hương Lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân

Điện thoại: 0926 414 717

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: