Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 373 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận. Bình Thạnh

Điện thoại: 0902 580 039

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: