Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 358 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình

Điện thoại: 0902 66 11 55

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: