Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 282 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Tân Bình

Điện thoại: 0984 559 905

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: