Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 23A Khu Phố 2, Nguyễn Ảnh Thủ, Q.12,P .Hiệp Thành

Điện thoại: 0902 66 11 55

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: