Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 231 Nơ Trang Long, Phường 11, Quận Bình Thạnh

Điện thoại: 0986 469 049

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: