Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 23 Tây Thạnh,Phường Tây Thạnh,Quận, Tân Phú

Điện thoại: 0988 629 974

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: