Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 173 Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình

Điện thoại: 0918 731 973

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: