Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 165 Hòa Bình, Phường Hiệp Thành, Quận Tân Phú

Điện thoại: 0933 164 252

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: