Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 160C Kên Tân Hóa, P.Phú Trung, Q.Tân Phú

Điện thoại: 0903.50.58.56

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: