Hệ thống cửa hàng

Địa chỉ: 123 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

Điện thoại: 0902 879 978

Email: banhmituanmap@gmail.com

Thông tin cửa hàng: